Podden görs av

Jag heter JanEric Möller, kommer från Helsingborg, Skåne. Fick afasi efter stroke den 24/9-13. Det var en tisdag. Mina intressen är Helsingborg idrotts förening, mycket trav, tränar mycket med högra armen för att jag fått hemiplegi efter stroken och jag skriver berättelse dag efter dag. Afasi gjorde det att skriva mycket och prata mycket. Det är träning. Sist jag går på afasilinjen en plats utanför Helsingborg. Jag har talapraxi också.

Jag heter HIFBob och är JanErics alliego. Kan bara säga Bob. Jag har afasi och jag är byggt av lera. Min hemlighet är när dom som kan prata och JanEric är där, jag teleportera till han. Jag är ömtålig.

Eva R. Andersson